id-search-left
Trái 5 - thủ tục hành chính
Trái 3 - Hỏi thủ tục hành chính
Trái 4 - làm theo lời bác
Trái 2 - Van ban quy pham phap luat
Trái 1 - cồng thông tin

khóa khách sạn khoa cua van tay villa for rent in district 2 voyage au vietnam khóa vân tay ADEL két sắt an toàn bơm định lượng bơm công nghiệp voyage vietnam chez l'habitant hanoi serviced apartments for rent, dịch vụ bảo vệ, circuit vietnam cambodge, sejour Vietnam cambodge, voyage laos vietnam, vacance au vietnam, voyage aventure vietnam, sejours au vietnam, voyage individuel vietnam, bơm nước thải, Hanoi Real Estate Agents, du lịch việt nam

THÔNG TƯ Số: 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 06 năm 2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC

Download và xem chi tiết tại đây: tt05_nd36201432082656.doc

Các tin bài khác:

Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Nam Định

Thông báo

Danh sách các xe khách bị đình chỉ khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (01 tháng kể từ ngày 10/8 đến ngày 9/9/2014) do vi phạm quy định về tốc độ cho phép tại điểm d, khoản 2, Điều 20, Thông tư 55/2013/TT-BGTVT (theo Quyết định 714/QĐ-SGTVT ngày 8/8/2014 của Sở Giao thông vận tải): 18B-003.48 (CTCP Thái Dương Giang); 18B-006.91, 18N-6388 (CTCP Trường Duy); 18B-002.02 (CTyTNHH Trần Quý); 18B-001.11 (CTyTNHH VT Đạt Anh); 18N-8569 (CTCPTM&VT Tấn Hưng); 18B-006.30 (DNTN Hải Yến); 18N-4689, 18B-000.28, 18B-005.35, 18B-002.26 (HTXVT Hòa Bình); 18B-008.44 (HTXVTĐB Trực Ninh); 18B-002.89 (HTXVTĐB Quỹ Nhất). 

Sau thời gian trên, các chủ phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành được nhận lại phù hiệu để tiếp tục hoạt động theo chấp thuận

Ngày  27  tháng 5 năm 2014 Sở GTVT Nam Định ra thông báo số787/TB-SGTVT về giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

1. Giấy phép lái xe ô tô các hạng: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2014

2. Giấy phép lái xe hạng A4: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2015

3. Giấy phép lái xe không thời hạng (các hạng A1, A2, A3):

a. Cấp trước năm 2003: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2016

b. Cấp trước năm 2004: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2017

            c. Cấp trước năm 2007: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2018

d. Cấp trước năm 2010: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2019

e. Cấp sau năm 2010: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2020.

Mỗi người dân chỉ sử dụng 01 giấy phép lái xe các hạng bằng vật liệu PET.

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định: 135.000,đ/lần.

Nội dung cụ thể xem trong Hệ thống văn vản của Sở.

Thư viện ảnh
phải 2 - bộ giao thông
phải 1 - ủy ban