image banner
Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1395/BC-SGTVT 05/07/2022 Báo cáo số 1395/BC-SGTVT ngày 05/07/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về kết quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về
1239/BC-SGTVT 16/06/2022 Báo cáo số 1239/BC-SGTVT ngày 16/06/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về 01 năm kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh
Lượt xem: 146
Tải về
1215/BC-SGTVT 14/06/2022 Báo cáo số 1215/BC-SGTVT ngày 14/06/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II/2022
Lượt xem: 135
Tải về
1115/BC-SGTVT 01/06/2022 Báo cáo số 1115/BC-SGTVT ngày 01/06/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 170
Tải về
1065/BC-SGTVT 26/05/2022 Báo cáo số 1065/BC-SGTVT ngày 24/05/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 176
Tải về
1041/BC-SGTVT 24/05/2022 Báo cáo số 1041/BC-SGTVT ngày 24/05/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 172
Tải về
1042/BC-SGTVT 24/05/2022 Báo cáo số 1042/BC-SGTVT ngày 24/05/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index)
Lượt xem: 148
Tải về
2586/BC-SGTVT 20/12/2021 Báo cáo số 2586/BC-SGTVT ngày 20/12/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2021
Lượt xem: 215
Tải về
2539/BC-SGTVT 14/12/2021 Báo cáo số 2539/BC-SGTVT ngày 14/12/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về kết quả thi hành Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 335
Tải về
2460/BC-SGTVT 06/12/2021 Báo cáo số 2460/BC-SGTVT ngày 06/12/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Nam Định về Chiến lược bảo vệTổ quốc trên không gian mạng
Lượt xem: 299
Tải về
123456
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang