image banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08-HD/ĐUK 24/08/2021 Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 24/8/2021 của Đảng ủy các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nam định về thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Lượt xem: 169
Tải về
1173/SGTVT-QLGT 15/07/2014 Hướng dẫn số 1173/SGTVT-QLGT ngày 15/7/2014 về việc tạm thời phương pháp xác định mức đạt và cơ bản đạt tiêu chí số 2 (tiêu chí về giao thông) đánh giá về tiêu chí nông thông mới.
Lượt xem: 624
Tải về
652/SGTVT-HD 07/05/2014 Hướng dẫn thực hiện thu và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 614
Tải về
220/HD-SNV 06/03/2014 Hướng dẫn số 220/HD-SNV, ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định V/v xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch biên chế năm 2015
Lượt xem: 619
Tải về
238/HD-TLĐ 04/03/2014 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 về thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
Lượt xem: 624
Tải về
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Hướng dẫn một số điều của nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
Lượt xem: 581
Tải về
71/2011/TT-BTC 24/05/2011 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 615
Tải về
03/2011/TT-BNV 25/01/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Lượt xem: 608
Tải về
02/2011/TT-BNV 24/01/2011 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2011 ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Lượt xem: 633
Tải về
07/2010/TT-BNV 26/07/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức
Lượt xem: 581
Tải về
12
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang