Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam ĐịnhDanh sách điện thoại và hòm thư ngành GTVT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

I. Lãnh đạo Sở

Đinh Xuân Hùng

Giám đốc Sở

02283.676.089

0941.819.898

dinhxuanhung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trương Mạnh Khiêm

Phó Giám đốc Sở

02283.677.268

0942.635.555

truongmanhkhiem.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Phạm Hồng Thái

Phó Giám đốc Sở

0913.572.302

phamhongthai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Minh Đăng

Phó Giám đốc Sở

 

0943.049.289

 

II. Văn phòng Sở

Phạm Ngọc Vinh

Chánh Văn Phòng

0915.548.822

phamngocvinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 Phạm Thị Quý

Phó Chánh VP

 0915.786.628

phamthiquy.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Lương Thành Nam

Chuyên viên

0913.099.379

luongthanhnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Phú Phát 

 Viên chức

0966.548.594 

Vũ Xuân Khởi

Nhân viên

  

0919.270.990

vuxuankhoi.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Lê Thị Hồng Hương

Nhân viên hành chính

0902.025.289

Khương Văn Huy

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

0904.321.099

Nguyễn Quốc Hùng

Bảo vệ

0916.137.038

Trần Văn Kiệm

Bảo vệ

0955.138.496

Lê Văn Trung

Lái xe

0944.887.757

Phòng bảo vệ

02283.676.247

III. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Đinh Mai Hưng

Trưởng phòng

02283.840.170

0904.392.793

dinhmaihung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Công Thuân

Phó Trưởng phòng

 

0986.722.308

phamcongthuan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Thị Cúc

Chuyên viên

0948.926.210

tranthicuc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Ngô Nguyên Đức

Chuyên viên

0911.018.389

Nguyễn Quang Hùng

Chuyên viên

0983.605.962

nguyenquanghung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

IV. Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Nguyễn T. Lan Hương

Trưởng phòng

02283.840.167

0915.132.898

nguyenthilanhuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Xuân Hạ

Phó Trưởng phòng

 

0912.137.782

vuxuanha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Thị Thu Phương

Kế toán viên

01252.935.775

tranthithuphuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

V. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện người lái

Trần Trung Hiếu

Trưởng phòng

02283.840.169

0988.771.117

trantrunghieu.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Bùi Huy Thông

Phó Trưởng phòng

0989.180.579

buihuythong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trịnh Văn Nam

Chuyên viên

0912.722.161

trinhvannam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Xuân Văn

Chuyên viên

0912.160.968

nguyenxuanvan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trịnh Duy Hải

Nhân viên

0913.011.866

trinhduyhai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Lê Huy Du

Nhân viên

0988.822.447

lehuydu.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Đồng Văn Thành 

Chuyên viên

  0941.433.666

 

Phạm Thành Đồng

Chuyên viên

 

0972.093.781

phamthanhdong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Hoàng Hà 

Chuyên viên

0944.448.335 

tranhoangha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn 

VI. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Thái Đình Lâm

Trưởng phòng

0914.740.008

thaidinhlam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Ninh Viết Đào

Phó Trưởng phòng

0913.019.150

ninhvietdao.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Tất Quyết

 Chuyên viên

0973.650.181

trantatquyet.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 Dương Thị Vân Anh 

 Chuyên viên

0943.122.792 

VII. Thanh tra Sở

Nguyễn Hữu Cao

Chánh Thanh tra

02283.211.255

0913.290.720

nguyenhuucao.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Phạm Văn Đạt

Phó Chánh Thanh tra

0904.254.144

phamvandat.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Vũ Mạnh Hà

Phó Chánh Thanh tra

 0919.059.527

vumanhha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Thị Thắm

Thanh tra viên

0987.245.397

nguyenthitham.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Hoàng Thị Bích Diệp

Thanh tra viên

0947.547.075

hoangthibichdiep.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Văn Thọ

Thanh tra viên

0902.163.866

nguyenvantho.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Hữu Trung

Thanh tra viên

0903.232.094

tranhuutrung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Viêt Cương

Thanh tra viên

0916.416.899

nguyenvietcuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Văn Tuy

Thanh tra viên

0904.833.105

nguyenvantuy.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Phạm Đức Hùng

Thanh tra viên

0944.936.836

phamduchung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Phạm Văn Kế

Thanh tra viên

0942.081.267

phamvanke.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Vũ Bình Tuyển

Thanh tra viên

0916.230.377

vubinhtuyen.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Nho Hùng

Chuyên viên

 

0948.209.762

 

Bùi Quang Hưng

Nhân viên

0917.763.179

buiquanghung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Tất Nam

Nhân viên

0947.881.315

trantatnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Ngọc Minh

Nhân viên

0915.300.369

tranngocminh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Bùi Văn Điệp

Nhân viên

0912.443.389

buivandiep.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Vũ Văn Đại

Nhân viên

01696.873.110

vuvandai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Đường dây nóng ATGT

0913.448.429

VIII. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

Vũ Mạnh Hà

Trạm trưởng

 0919.059.527

vumanhha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Linh

Trạm phó

0912.138.266

tranlinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Thị Gia Nghĩa

Kế toán Trạm

0948.582.555

nguyenthigianghia.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

IX. Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh Nam Định

Phan Phương Đông

Chánh Văn phòng

0912.208.076

phanphuongdong.gtvt @namdinh.chinhphu.vn

Trịnh Duy Linh

Phó Chánh Văn phòng

0918.486.686

trinhduylinh.gtvt @namdinh.chinhphu.vn

An Quốc Hưng

Nhân viên

0912.035.237

anquochung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XI. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định

Nguyễn Viết Ngọc

Giám đốc Ban

0834.919.818

nguyenvietngoc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Xuân Thành

Phó Giám đốc

Ban

0904.295.919

nguyenxuanthanh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Doãn Thị Hồi

Kế toán

0916.888.081

Trần Ngọc Đức

Kỹ sư

0915.524.559

tranngocduc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Thanh Sơn

Kỹ sư

0913.345.537

tranthanhson.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Minh Quang

Kỹ sư

0913.308.337

nguyenminhquang.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Lê Đức Hòa

Kỹ sư

0918.888.725

leduchoa.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Đỗ Thế Quyết

Kỹ sư

0967.796.662

dothequyet.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Bá Tiến

Kỹ sư

0985.015.999

 Phan Thị Thu Thuỷ

Viên chức

 0913.029.084

Bùi Thị My

Nhân viên

0912.995.028

XIII. Công Đoàn Ngành GTVT

Vũ Anh Kiệt

Chủ tịch CĐ

Trần Thị Quyên

Phó Chủ tịch

0914.654.231

tranthiquyen.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Bùi Văn Quang

Ban chấp hành

0914.657.765

buivanquang.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Đỗ Thị Phượng

Nhân viên

XIV. Trường Trung cấp GTVT Nam Định

Phạm Văn Thể

Hiệu trưởng

0985.453.868

phamvanthe.gtvt @namdinh.chinhphu.vn

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Hiệu trưởng

0912.443.363

nguyenthanhhung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Đức Huấn

Phó Hiệu trưởng

 

0913.290.088

tranduchuan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XV. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định

Nguyễn Đình Phong

Phó Giám đốc phụ trách

0913.391.428

nguyendinhphong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Hoàng Ngọc Chung

Phó Giám đốc

0913.032.626

hoangngocchung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

Trần Tuấn Anh

Phó Giám đốc

0984.759.568

trantuananh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XVI. Phòng Công Thương các huyện, thành phố

Phạm Duy Hùng

TP QLĐT TP NĐ

0983.686.533

Đặng Văn Mịch

TP công thương huyện Mỹ Lộc

0914.790.199

Phạm Xuân Diễn

PP công thương huyện Mỹ Lộc

0913.097.830

Đặng Văn Châu

TP công thương huyện Nam Trực

Vũ Mạnh Cường

TP công thương huyện Trực Ninh

0915.429.189

Trần Văn Dương

TP công thương huyện Nghĩa Hưng

0989.534.473

Nguyễn Văn Tuân

TP công thương huyện Xuân Trường

0983.992.359

Nguyễn Văn Phòng

TP công thương huyện Giao Thủy

0914.191.289

Phạm Vinh Dự

TP công thương huyện Hải Hậu

0973.912.909

Cù Nguyên Sơ

TP công thương huyện Ý Yên

0912.083.755

Nguyễn Chí Linh

PP công thương huyện Ý Yên

0912.180.003

Hoàng Văn Xứng

PP công thương huyện Vụ Bản

0914.960.869

XVII. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định

Nguyễn Văn Vương

Giám đốc

02283.848.103

0913.290.250

Mai Văn Dũng

Phó Giám đốc

0984.286.327

XVIII. Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam

Hoàng Văn Định

Chủ tịch Hội đồng quản trị

02283.846.063

0913.290.700

XIX. Công ty cổ phần NADECO

Trần Mạnh Hòa

Chủ tịch Hội đồng quản trị

0913.076.136

Nhâm Sỹ Tiến

Giám đốc

0989.727.716

Trần Thế Mạnh

Phó Giám đốc

0915.300.696

Trần Văn Túc

Phó Giám đốc

0912.207.842

XX. Công ty cổ phần đầu tư liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh

Hoàng Ngọc Văn

Giám đốc

0913.391.676

Trần Mạnh Hùng

Phó Giám đốc

0969.532.552

XXI. Công ty xây dựng NASACO

Phan Đăng Khuê

Giám đốc

0988.425.435

Trần Xuân Lưỡng

Phó Giám đốc

0913.517.962

XXII. Hợp tác xã vận tải Hòa Bình

Lê Quốc Dân

Chủ nhiệm

0912.287.837

Đinh Văn Luân

Phó Chủ nhiệm

0913.391.681

XXIII. Công ty xe buýt Nam Định

Vũ Xuân Thiệu

Giám đốc

0914.345.345

XXIV. Taxi Mai Linh

Nguyễn Tất Trang

Giám đốc

01654.201.111

XXV. Trường trung cấp Đại Lâm

Phạm Thị Bích Loan

Chủ tịch HĐQT

0967.953.335

Lê Nguyên Hệ

Hiệu trưởng

0912.273.442
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định - Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định
Thiết kế bởi VNPT Nam Định