image banner
Thực hiện thắng lợi mục tiêu Năm An toàn giao thông 2023
Lượt xem: 667

              Năm 2022, đại dịch COVID-19 đã từng bước được kiểm soát, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) có xu hướng diễn biến phức tạp hơn do mật độ phương tiện tăng cao, tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông. Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT đảm bảo kịp thời, sát với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo giao thông, trật tự ATGT trong năm qua cũng còn một số điểm hạn chế: Hạ tầng cơ sở, hệ thống báo hiệu trên một số tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, giao thông nông thôn, các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt còn hạn chế; còn tồn tại một số điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên cả các tuyến giao thông huyết mạch và giao thông nông thôn; tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ; việc xỷ lý các bất cập về hạ tầng giao thông đường thủy: xử lý một số đoạn cong cua, khan cạn gây cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy còn chậm. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người dân chưa cao.

anh tin bai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách.

               Năm 2023, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh dự báo còn diễn ra phức tạp, khó lường. Để thực hiện và hoàn thành Kế hoạch Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17-1-2023 với các mục đích: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022; chủ động thực hiện các biện pháp chống ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND, Ban ATGT các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2023. Căn cứ vào Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền ATGT; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

              8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT các huyện, thành phố Nam Định cần tập trung thực hiện tốt như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố Nam Định đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tổ chức thực hiện nghiêm chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, tỉnh, huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải… Theo đó, UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2023; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT; duy trì và nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông; cảnh báo nguy cơ, hậu quả, nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh tai nạn, ùn tắc giao thông; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023”; cuộc vận động xây dựng văn hóa ATGT trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường; phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” năm 2023… Sở Giao thông Vận tải tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các nhiệm vụ về chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước chuyên ngành; chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông, điểm tiềm ẩn, điểm đen tai nạn giao thông trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành…; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm đối với bến khách, phương tiện chở khách ngang sông. Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội trong các sự kiện lớn, dịp nghỉ lễ; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, tiếp tục tập trung xử lý đối với lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật, chở quá tải, quá số người quy định; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, quy định về thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và các hành vi vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông… UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương bám sát Kế hoạch Năm ATGT 2023 của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương kịp thời ban hành kế hoạch để chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các lĩnh vực, địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ATGT theo nhóm dân cư, nhóm đối tượng tham gia giao thông, đến tận cơ sở và hộ gia đình, phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người có uy tín trong cộng đồng tham gia vận động toàn dân xây dựng văn hóa giao thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình”, “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”,... Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông”; “Hội Cựu chiến binh tự quản về an ninh, trật tự gắn với ATGT”,...

              Việc thực hiện đồng bộ, triệt để các giải pháp hướng tới thực hiện thành công Năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” của các cấp chính quyền, ngành chức năng hy vọng sẽ góp phần giúp tỉnh tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí./.

Nguồn : baonamdinh.com.vn  

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 826
  • Trong tuần: 6 568
  • Tất cả: 1594750
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang