image banner
Chức năng, nhiệm vụ của phòng KHTC
Lượt xem: 1180

1.Vị trí, chức năng:

         Phòng Kế hoạch -Tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác kế hoạch, tài chính ngành. Quản lý tài chính, tài sản của toàn ngành giao thông vận tải. Hướng dẫn thực hiện các chính sách pháp luật, chế độ nhà nước về công tác tài chính. Quản lý và phân bổ vốn theo kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước giao. Kiểm tra xét duyệt quyết toán các đơn vị dự toán cấp 3 và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính cấp trên theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

         a. Công tác xây dựng kế hoạch

         - Xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi tài chính hàng năm của Ngành;

         - Hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách hàng năm đúng định mức và chế độ hiện hành;

         b. Công tác tài chính - kế toán.

         - Quản lý tài chính ngành, theo dõi, phân khai nguồn xây dựng cơ bản, nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông và các nguồn sự nghiệp khác;

         - Trực tiếp thực hiện công tác tài chính - kế toán nguồn quản lý nhà nước thuộc Văn phòng Sở, nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông, nguồn thu phí, lệ phí, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác thuộc thẩm quyền của Sở;

         - Quyết toán tài chính nguồn quản lý nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác theo quy định; kiểm tra, giám sát, quản lý các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước của tất cả các nguồn; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đúng các quy định của Luật Kế toán hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải;

         c. Thường trực hội đồng kiểm kê đánh giá tài sản, xử lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

         d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số Điện thoại

1

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng phòng

02283.840.167

2

Vũ Xuân Hạ

Phó Trưởng phòng

 

3

Trần Thị Thu Phương

Kế toán viên

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang