image banner
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở
Lượt xem: 221

1.Vị trí, chức năng:

         Văn phòng Sở là cơ quan chuyên môn của Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công  tác cán bộ, bảo vệ nội bộ, biên chế, lao động tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, pháp chế, đào tạo, văn thư lưu trữ và công tác hành chính quản trị cơ quan.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

         a. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế, chính sách cán bộ:

         - Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý biên chế của Sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của các đơn vị trực thuộc;

         - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Sở và Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

         - Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

         - Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ;

         - Theo  dõi, hướng dẫn và tham  mưu tổ chức thực hiện các chế độ về tiền lương, bảo hiểm, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở;

         b. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

         - Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

         - Quản lý,  theo  dõi công tác đào tạo nghề đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn theo phân cấp.

         c. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

         - Thường trực Ban ISO;

        - Trực tiếp theo dõi đảm bảo hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh;

         - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu cho Sở thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành.

         - Quản lý Trung tâm tin học và Trang thông tin điện tử của Sở.

d. Công tác hành chính quản trị cơ quan:

         - Tham mưu xây dựng các nội quy, quy chế quản lý hành chính cơ quan trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thựchiện

         - Quản lý công tác hành chính, quản trị cơ quan văn phòng và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện;

         - Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc chung của cơ quan Sở; tham gia hội đồng kiểm kê tài sản, xử lý tài sản công thuộc thẩm quyền Sở.

         - Phối hợp với phòng Kế hoạch -Tài chính thực hiện các thủ tục thanh toán các khoản chi hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của cơ quan theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở.

         - Quản lý công tác văn thư, lưu trữ  tại cơ quan Văn phòng Sở, con dấu, thiết bị lưu giữ chứng thư số của Sở, hướng dẫn, kiểm tra đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

         - Tổ chức phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

         - Thực hiện công tác bảo vệ đảm bảo an toàn cơ quan (phân công bảo vệ cơ quan 24/24)

         - Thường trực công tác phòng  cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động ngành.

đ. Công tác tổng hợp:

         - Chuẩn bị nội dung giao ban định kỳ của Sở và thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì; các nội dung tổng hợp báo cáo khác do  Lãnh đạo Sở phân công.

         - Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở, các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao cho các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;

e.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sởgiao.

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số Điện thoại

1

Ninh Viết Đào

Chánh Văn phòng

02283.849.895

2

Phạm Thị Quý

Phó Chánh Văn phòng

 

3

Lương Thành Nam

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Phú Phát

Viên chức

 

5

Vũ Văn Nhất

Nhân viên

 

6

Vũ Xuân Khởi

Nhân viên

 

7

Lê Thị Hồng Hương

Nhân viên Hành chính

 

8

Khương Văn Huy

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

 

9

Nguyễn Quốc Hùng

Bảo vệ

 

10

Trần Văn Kiệm

Bảo vệ

 

 11  Ngô Trinh Hải  Bảo vệ  

12

Lê Văn Trung

Lái xe

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 267
  • Trong tuần: 4 246
  • Tất cả: 1440867
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang