image banner
Phó Giám đốc Trương Mạnh Khiêm
Lượt xem: 200
anh tin baianh tin bai

 

a. Phụ trách các lĩnh vực:

         - Công tác an toàn giao thông; công tác vận tải thuỷ, bộ và đường sắt;

        - Công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ hành lang an toàn giao thông hệ thống cầu, đường bộ được Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam uỷ thác quản lý trên địa bàn; thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công - dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo phân cấp và thẩm định, ký duyệt các văn bản tham gia ý kiến thẩm định theo chức năng nhiệm vụ của Sở đối với các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Thừa uỷ quyền của của Giám đốc Sở ký các hợp đồng xây dựng, dịch vụ tư vấn, các hợp đồng khác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

         - Công tác GPMB các dự án liên quan đến đường sắt và các dự án an toàn giao thông khác;

         - Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công;

        - Giúp Giám đốc Sở theo dõi nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông vốn Trung ương, ký các giấy phép liên quan đến quản lý quốc lộ trên địa bàn.

b. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, các doanh nghiệp, HTX vận tải, bến xe, chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý các quốc lộ, các doanh nghiệp xây dựng cơ bản có liên quan. 

c. Kiêm nhiệm các chức danh: Thường trực công tác Đảng; Uỷ viên Ban An toàn giao thông tỉnh; tham gia thành viên một số ban chuyên đề theo sự phân công của UBND tỉnh và Giám đốc Sở.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 163
  • Trong tuần: 4 142
  • Tất cả: 1440763
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang