image banner
Danh mục thông tin công khai

 

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

- Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Bước 4

Các Phiếu liên quan đến yêu cầu cung cấp thông tin được gửi về Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: 384 Điện Biên, phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại: 02283.849.692, Fax : 02283.677.668

- Email: sogtvt@namdinh.chinhphu.vn

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Theo Điều 19; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

Danh mục công khai

 
1  Văn bản Quy phạm Pháp luật             

Chi tiết

2 

Thủ tục hành chính, Quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

Chi tiết

 3 Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và đơn vị trực thuộc Chi tiết
 4 Danh ba điện thoại công chức cơ quan Chi tiết

5

Công khai Công tác cán bộ

Chi tiết

6

Công khai Ngân sách Nhà nước

Chi tiết

 7 Công khai Giải quyết Thủ tục Hành chính Chi tiết

8

Công khai Công tác Phòng chống tham nhũng

Chi tiết

9

Công khai Quy hoạch Phát triển hạ tầng giao thông

Chi tiết

 10 Công khai Kết cấu hạ tầng giao thông Chi tiết
 11 Công khai Thông tin Lịch tiếp công dân Chi tiết 

II

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: 384 Điện Biên, phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại: 02283.849.692, Fax : 02283.677.668

- Email: sogtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

III

Các Biểu mẫu

 

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Chi tiết

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Chi tiết

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Chi tiết

4

Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Chi tiết

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Chi tiết

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Chi tiết

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Chi tiết

IV

Chi phí tiếp cận thông tin

 

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

Chi tiết


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 304
  • Trong tuần: 5 916
  • Tất cả: 1653408
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang