image banner
Danh sách điện thoại và hòm thư ngành GTVT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

EMail

I. Lãnh đạo Sở

 

Đinh Xuân Hùng

Giám đốc Sở

02283.676.089

dinhxuanhung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trương Mạnh Khiêm

Phó Giám đốc Sở

02283.677.268

truongmanhkhiem.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Hồng Thái

Phó Giám đốc Sở

 

phamhongthai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Minh Đăng

Phó Giám đốc Sở

 

 

II. Văn phòng Sở

 

Ninh Viết Đào

Chánh Văn phòng Sở

02283.849.895

ninhvietdao.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Thị Quý

Phó Chánh VP Sở

 

phamthiquy.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Lương Thành Nam

Chuyên viên

 

luongthanhnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Phú Phát

Viên chức

 

 

 

Vũ Văn Nhất

Nhân viên

 

 

 

Vũ Xuân Khởi

Nhân viên

 

vuxuankhoi.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Lê Thị Hồng Hương

Nhân viên Hành chính

 

 

 

Khương Văn Huy

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng

Bảo vệ

 

 

 

Trần Văn Kiệm

Bảo vệ

 

 

   Ngô Trinh Hải Bảo vệ     

 

Lê Văn Trung

Lái xe

 

 

 

Phòng bảo vệ

02283.676.247

 

III. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

 

Thái Đình Lâm

Trưởng phòng

02283.860.698

thaidinhlam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Văn Đại

Phó Trưởng phòng

 

vuvandai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Tất Quyết

Chuyên viên

 

trantatquyet.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Dương Thị Vân Anh

Chuyên viên

 

 

IV. Phòng Kế hoạch - Tài Chính

 

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng phòng

02283.840.167

nguyenthilanhuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Xuân Hạ

Phó Trưởng phòng

 

vuxuanha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Thị Thu Phương

Kế toán viên

 

tranthithuphuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

V. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

Đinh Mai Hưng

Trưởng phòng

02283.840.170

dinhmaihung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Công Thuân

Phó Trưởng phòng

 

phamcongthuan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Thị Cúc

Chuyên viên

 

tranthicuc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Ngô Nguyên Đức

Chuyên viên

 

 

 

Nguyễn Quang Hùng

Chuyên viên

 

nguyenquanghung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

VI. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện người lái

 

Trần Trung Hiếu

Trưởng phòng

02283.840.169

trantrunghieu.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Văn Đạt

Phó Trưởng phòng

 

phamvandat.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trịnh Văn Nam

Chuyên viên

 

trinhvannam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Xuân Văn

Chuyên viên

 

nguyenxuanvan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trịnh Duy Hải

Chuyên viên

 

trinhduyhai.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Lê Huy Du

Chuyên viên

 

lehuydu.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Đồng Văn Thành

Chuyên viên

 

 

 

Phạm Thành Đồng

Chuyên viên

 

phamthanhdong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Hoàng Hà

Chuyên viên

 

tranhoangha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

VII. Thanh tra Sở

 

Nguyễn Hữu Cao

Chánh Thanh tra

02283.211.255

nguyenhuucao.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Bùi Huy Thông

Phó Chánh Thanh tra

 

buihuythong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Mạnh Hà

Phó Chánh Thanh tra

 

vumanhha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Hoàng Thị Bích Diệp

Thanh tra viên

 

hoangthibichdiep.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Văn Thọ

Thanh tra viên

 

nguyenvantho.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Hữu Trung

Thanh tra viên

 

tranhuutrung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Viết Cương

Thanh tra viên

 

nguyenvietcuong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Văn Tuy

Thanh tra viên

 

nguyenvantuy.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Đức Hùng

Thanh tra viên

 

phamduchung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Phạm Văn Kế

Thanh tra viên

 

phamvanke.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Vũ Bình Tuyển

Thanh tra viên

 

vubinhtuyen.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Nho Hùng

Thanh tra viên

 

 

 

Bùi Quang Hưng

Thanh tra viên

 

buiquanghung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Tất Nam

Thanh tra viên

 

trantatnam.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Bùi Văn Điệp

Nhân viên

 

buivandiep.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Đường dây nóng ATGT

0913.448.429

 

VIII. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

 

Vũ Mạnh Hà

Trạm trưởng

 

vumanhha.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Linh

Trạm phó

 

tranlinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Thị Gia Nghĩa

Kế toán Trạm

 

nguyenthigianghia.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

IX. Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh Nam Định

 

Phạm Ngọc Vinh

Chánh Văn phòng

 

phamngocvinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trịnh Duy Linh

Phó Chánh Văn Phòng

 

trinhduylinh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

An Quốc Hưng

Nhân viên

 

anquochung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

X. Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định

 

Nguyễn Viết Ngọc

Giám đốc Ban

 

nguyenvietngoc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Xuân Thành

Phó Giám đốc Ban

 

nguyenxuanthanh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Doãn Thị Hồi

Kế toán

 

 

 

Trần Ngọc Đức

Kỹ sư

 

tranngocduc.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Thanh Sơn

Kỹ sư

 

tranthanhson.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Minh Thuận

Kỹ sư

 

 

 

Lê Đức Hòa

Kỹ sư

 

leduchoa.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Đỗ Thế Quyết

Kỹ sư

 

dothequyet.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Bá Tiến

Kỹ sư

 

 

 

Đinh Mai Trung

Kỹ sư

 

 

 

Phan Thị Thu Thuỷ

Viên chức

 

 

 

Bùi Thị My

Nhân viên

 

 

 

Trần Ngọc Hưng

Nhân viên

 

 

XI. Công Đoàn Ngành GTVT

 

Vũ Anh Kiệt

Chủ tịch Công Đoàn

 

 

 

Trần Thị Quyên

Phó Chủ tịch

 

tranthiquyen.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Bùi Văn Quang

Ban chấp hành

 

buivanquang.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XII. Trường Trung cấp GTVT Nam Định

 

Phạm Quang Thể

Hiệu trưởng

 

phamvanthe.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Hiệu trưởng

 

nguyenthanhhung.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Đức Huấn

Phó Hiệu trưởng

 

tranduchuan.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Bùi Văn Bình

Phó Hiệu trưởng

 

 

XIII. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định

 

Nguyễn Đình Phong

Giám đốc

 

nguyendinhphong.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

 

Trần Tuấn Anh

Phó Giám đốc

 

trantuananh.gtvt@namdinh.chinhphu.vn

XIV. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định

 

Nguyễn Văn Vương

Giám đốc

02283.848.103

 

 

Mai Văn Dũng

Phó Giám đốc

0984.286.327

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 6 896
  • Tất cả: 1719413
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang