image banner
Phát triển giao thông nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế
Lượt xem: 1882
Xác định xây dựng hạ tầng giao thông là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, trong 5 năm qua (2010-2015), cùng với việc tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, cấp ủy, chính quyền huyện Ý Yên đã tập trung huy động nhân dân chung sức xây dựng giao thông nông thôn (GTNT) với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại xã Yên Phong, BCH Đảng bộ xã đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phát triển GTNT. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cộng đồng dân cư, nhờ đó nhân dân toàn xã hiểu được mục đích ý nghĩa của chương trình và tích cực tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng đường GTNT. Trong quá trình xây dựng NTM, giai đoạn đầu thực hiện, xã đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho các thôn đào đắp đường nội đồng; từ năm 2012 xã tiếp tục hỗ trợ 100 nghìn đồng/sào cho các thôn tổ chức cứng hóa mặt đường. Từ năm 2011 đến năm 2013, xã đã bê tông hóa được 9 tuyến đường với chiều dài 2,8km; rải đá cấp phối 5,73km đường trục chính nội đồng. Toàn xã đã huy động các hộ đóng góp 139.238m2 ruộng để mở rộng đường giao thông nội đồng; tổ chức đào đắp 38,8km đường trục chính nội đồng với bề rộng mặt đường từ 4-7m. Trong năm 2014 các thôn đã cứng hóa thêm 5.157m giao thông nội đồng với tổng giá trị đầu tư là 1 tỷ 313 triệu 279 nghìn đồng; đặc biệt một số gia đình tự nguyện tháo dỡ các công trình, giải tỏa cây cối, hiến đất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nâng cấp Quốc lộ 38B. Đến đầu năm 2015, toàn xã đã cứng hóa 40km, đạt 70% tổng chiều dài đường giao thông nội đồng; 100% đường dong ngõ trong toàn xã đã được bê tông hóa. Sau khi GTNT được cải tạo, nâng cấp đã góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị thu nhập, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con nhân dân. Đối với xã Yên Cường, là địa phương thuần nông, bình quân ruộng đất thấp nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào xây dựng đường GTNT, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Với nguồn lực chủ yếu dựa vào sức dân, xã Yên Cường đã tuyên truyền đến từng người dân về ý nghĩa và mục đích xây dựng NTM, từ đó chủ động đóng góp tiền bạc, công sức vì mục đích chung. Cán bộ, nhân dân trong xã và con em quê hương đang làm ăn xa đã đóng góp bằng nhiều hình thức như: hiến đất, tiền mặt, ngày công, vật liệu... để hoàn thành việc nâng cấp hệ thống giao thông của xã. Sau 4 năm triển khai xây dựng NTM, xã Yên Cường đã huy động được trên 15,4 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước là 6 tỷ đồng, vốn ngân sách xã trên 5 tỷ đồng và huy động nhân dân đóng góp trên 4,4 tỷ đồng) để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi theo tiêu chí xây dựng NTM. Hệ thống đường trục xã, liên xã dài trên 3,5km đã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, mặt đường rộng từ 4,5-7m; hệ thống đường trục thôn, xóm dài trên 9,1km đã được bê tông hóa toàn bộ, mặt đường rộng từ 3-5m; hệ thống đường dong ngõ, xóm dài trên 18,6km đã được cứng hóa 100%. Do có sự đồng lòng của bà con nhân dân nên ngoài hệ thống đường GTNT, hệ thống giao thông nội đồng cũng được các thôn, xóm tập trung cải tạo, nâng cấp. Trong đó có 4,1/7,3km (bằng xấp xỉ 57%) đã được cứng hóa với mặt đường rộng từ 3,5-5m; hệ thống đường nhánh nội đồng dài 17,7km cũng được hoàn thành với mặt đường rộng 2,5-3m. Nhờ tập trung hoàn thiện hạ tầng GTNT cùng với việc đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, xã nhanh chóng xóa thế thuần nông khi thu hút được một số doanh nghiệp, tổ hợp may công nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng/người/tháng. Một số vùng chuyên canh cây màu đã đạt mức thu nhập trên 140 triệu đồng/ha/năm. Tại xã Yên Nhân, để giải quyết khó khăn về vốn đầu tư, xã đã huy động tối đa nội lực, kết hợp với sử dụng kinh phí hỗ trợ của các cấp và huy động nhân dân đóng góp thông qua nhiều hình thức như: hiến đất, đóng góp bằng tiền mặt, ngày công, vật liệu... để hoàn thành việc nâng cấp hệ thống giao thông. Với quan điểm, công trình phục vụ cho đối tượng nào thì huy động sự đóng góp của đối tượng đó; phát huy tối đa nội lực và chú trọng vận động các tổ chức, doanh nghiệp và con em quê hương Yên Nhân đang đi làm ăn xa đóng góp kinh phí xây dựng quê hương. Đồng thời, phân cấp rõ công trình của cấp nào thì cấp đó làm; các công trình xây dựng đường giao thông liên thôn do UBND xã xây dựng đề án để các thôn thảo luận; khi thống nhất HĐND xã ra nghị quyết thực hiện mức đóng góp. Đối với các công trình thuộc xóm thì các xóm tự lên phương án thực hiện, cử ban đại diện, ban giám sát và phân bổ mức đóng góp của từng hộ. Với cách làm đó, hệ thống GTNT của xã đã được quy hoạch và phát triển hoàn chỉnh với trên 6km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, mặt đường rộng 3,5-4m; 100% đường trục thôn, xóm với tổng chiều dài 9,11km đã được nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường rộng từ 2,5-3,5km; 96% đường dong ngõ (21,2/22,13km) đã được bê tông hóa. Chủ động đầu tư cho hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất đã góp phần phát triển kinh tế địa phương. Sau 4 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của xã Yên Nhân đạt trên 12%; năm 2014, bình quân thu nhập đầu người của xã được nâng lên mức 26,1 triệu đồng/người/năm; năm 2015 dự kiến đạt mức 29 triệu đồng/người/năm. Tại xã Yên Ninh, từ năm 2012 đến hết năm 2014, xã đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để mở rộng hệ thống đường GTNT, đáp ứng yêu cầu lưu thông của các phương tiện vận chuyển hàng hóa, cũng như đón các đoàn khách du lịch tham quan làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hộ làm nghề phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương và các xã lân cận. Trong đó, xã đã quan tâm nâng cấp, cải tạo các tuyến đường nối từ các Quốc lộ 10, Quốc lộ 38B vào các CCN để góp phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các CCN của xã. Ngay sau khi được cải tạo, nâng cấp khang trang, sạch đẹp hệ thống đường giao thông đã góp phần thu hút 23 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại các CCN của xã tạo việc làm cho trên 1.500 lao động, với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Qua 5 năm phát triển GTNT, huyện Ý Yên đã xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, bê tông hóa được 564km đường giao thông thôn, xóm; cứng hóa 135km đường nội đồng. Không chỉ tích cực phát triển GTNT, khi tỉnh có chủ trương huy động, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đã đóng góp sức người, sức của cải tạo, nâng cấp, phát triển hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn như các tuyến Quốc lộ 38B, Quốc lộ 37B, tỉnh lộ 485. Đường GTNT được cải tạo, mở rộng, kết nối hài hòa với mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn có khả năng "đi trước" một bước, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư phát triển sản xuất công, nông nghiệp. Các làng nghề tiếp tục phát triển, mở rộng ngành nghề, phát triển nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện toàn huyện có 4.650 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN. Giá trị sản xuất CN, xây dựng đến năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 23,5%/năm. Giá trị sản xuất dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 14,2%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,2%/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha canh tác đạt 93,7 triệu đồng…

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ý Yên tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất và đồng thuận, tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng GTNT; phấn đấu trong năm 2015, 100% các tuyến, đường xã, đường nội đồng được cứng hóa. Tiếp tục xây dựng đường GTNT đạt 100% tiêu chí về giao thông theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM./.  

Nguồn: baonamdinh.com.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 352
  • Trong tuần: 5 964
  • Tất cả: 1653456
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang