image banner
Tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển giao thông nông thôn
Lượt xem: 281

         Đến năm 2022 mạng lưới giao thông đường bộ toàn tỉnh có tổng chiều dài hơn 12 nghìn km (1 tuyến cao tốc dài 20,4km; 5 tuyến quốc lộ dài 259,5km; 12 tuyến tỉnh lộ dài 269,37km; 465,5km đường đô thị; 376,1km đường huyện; 1.696km đường xã, liên xã và 9.207km đường thôn, xóm); 2.050 cầu các loại trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tranh thủ nguồn hỗ trợ của Trung ương, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống giao thông nông thôn gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Mạng lưới đường giao thông nông thôn đã được quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, hầu hết các tuyến đường huyện, đường xã đã được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp V trở lên. 

anh tin bai

Thi công dự án đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài trên địa bàn các xã Đại An, Hợp Hưng

          Giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng về kết cấu hạ tầng trong xây dựng NTM, vì thế, nhiều năm qua, tỉnh đã chủ động dành nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép với các chương trình, dự án khác, huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp và nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa qua, đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện uỷ Hải Hậu cho biết: Để thực hiện và hoàn thành chương trình xây dựng NTM, huyện Hải Hậu chủ trương đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối với mạng lưới giao thông của tỉnh và các địa phương khác góp phần quan trọng trong giao thương hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế của các xã, thị trấn và của cả huyện. Với cơ chế huyện hỗ trợ 30% vật liệu cứng và phương châm xã đảm bảo công trình giao thông của xã, xóm đảm bảo đường dong của xóm, nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến 345ha đất mở rộng đường giao thông. Nhờ đó toàn huyện đã có 1.340km đường trục xóm, liên xóm giữa các xã, thị trấn đến các tuyến đường huyện và hệ thống cầu, cống trên tuyến đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp mở rộng làn đường, phân luồng, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông… Toàn huyện đã xây dựng được 109 tuyến đường NTM (hai bên đường trồng hoa hoặc cây bóng mát đồng chủng loại) với chiều dài trên 500km; toàn huyện có 4 tuyến đường NTM kiểu mẫu cấp huyện… Hệ thống giao thông trên địa bàn phát triển đồng bộ đã giúp huyện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các tiêu chí khác trong xây dựng NTM. Nhờ đó, đến nay huyện Hải Hậu, nằm trong số ít huyện trên cả nước đạt chuẩn NTM, được chọn xây dựng huyện NTM nâng cao; có 34/34 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 332 đơn vị cấp xóm và 12 xã, thị trấn đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Mục tiêu của huyện là đến hết năm 2022 có ít nhất: 75% số xóm đạt NTM kiểu mẫu, 20 xã, thị trấn đạt NTM kiểu mẫu; trên 1.200 mô hình kiểu mẫu về hạ tầng, cảnh quan, môi trường…; huyện Hải Hậu được Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đối chiếu với các tiêu chí xóm NTM nâng cao, để đạt mục tiêu đề ra, về hạ tầng giao thông, huyện Hải Hậu xác định nhiệm vụ phải tập trung là huy động các nguồn lực để nâng cấp, xây dựng mới 29,2km đường thôn, xóm; bê tông hoá 22,7km đường giao thông nội đồng; đầu tư cải tạo, nâng cấp 23,1km đường trục tại 13 xã, thị trấn; nghiên cứu ban hành cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các xóm nâng cấp đường trục xóm và đường trục chính nội đồng.

         Cùng với các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn, huyện Nghĩa Hưng cũng chú trọng đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ cho sản xuất và đời sống. Trong thời gian qua, các tuyến đường trục huyện được đầu tư mới và nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch đảm bảo kết nối thuận tiện với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch. Huyện đã đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 8 tuyến đường trục huyện với tổng chiều dài gần 38km, kinh phí đầu tư trên 192,7 tỷ đồng; 55,25km đường trục xã với tổng kinh phí đầu tư trên 284,6 tỷ đồng; 72km đường thôn, xóm với tổng kinh phí 75 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông nông thôn, thôn, xóm và đường nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa, nâng cấp theo tiêu chí xây dựng NTM. Toàn huyện đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp nhựa hoá 100% tuyến đường trục kết nối từ khu trung tâm các xã, thị trấn với đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ... góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư trong thời gian tới. Vừa qua, huyện Nghĩa Hưng đã phê duyệt 96 tỷ đồng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho 10 dự án công trình giao thông trên địa bàn huyện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, tạo cơ hội cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

         Tại các huyện Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản... cũng tích cực triển khai thực hiện các dự án công trình giao thông gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Huyện Vụ Bản đã thực hiện cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn với giá trị thực hiện đạt trên 58,4 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông, xây dựng đã được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo kế hoạch như: dự án cải tạo, nâng cấp đường Tam Thanh - Yên Lương giá trị thực hiện đạt 23,5 tỷ đồng, bằng 75% khối lượng; dự án cải tạo, nâng cấp đường phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Rặng Dừa, xã Tân Thành giá trị thực hiện đạt trên 13,4 tỷ đồng, đạt 100% khối lượng; dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã Hợp Hưng giá trị thực hiện ước đạt 13,45 tỷ đồng, bằng 99% khối lượng; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ đường Hùng Vương đến đê bối Đồng Tâm phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lụt bão thuộc địa phận xã Đại Thắng giá trị thực hiện ước đạt 16,78 tỷ đồng, bằng 99% khối lượng; dự án xây dựng Trung tâm thể thao huyện giá trị thực hiện ước đạt 4,68 tỷ đồng, bằng 90% khối lượng… Trong giai đoạn 2016-2021 huyện Xuân Trường đã xây dựng, cải tạo, nâng cấp được 115,75km đường giao thông (trong đó có 13,2km đường tỉnh, 12,5km đường huyện, 39,26km đường xã và 50,79km đường thôn, liên thôn). Phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Xuân Trường chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ đầu tư 603 tỷ 916 triệu đồng từ nguồn ngân sách để phát triển các công trình hạ tầng; trong đó chú trọng triển khai thi công các dự án đường giao thông thuộc huyện quản lý, đường liên xã bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị và các khu dân cư tập trung.

         Để nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới ngành GTVT tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh vận dụng các văn bản, quy định pháp luật thúc đẩy công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Chủ động bổ sung, hoàn thiện quy hoạch giao thông theo hướng cập nhật tốc độ, nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền để toàn dân hiểu rõ lợi ích, giá trị được hưởng lợi sau đầu tư, từ đó tự nguyện đóng góp nguồn lực chung sức xây dựng giao thông nông thôn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các nhân tố điển hình, gương tiêu biểu trong đóng góp nguồn lực cải tạo, nâng cấp đường giao thông; chú trọng huy động các doanh nghiệp, các địa phương có ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển./.

Nguồn: baonamdinh.com.vn   

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 4 337
  • Tất cả: 1440408
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang