image banner
Siết chặt quản lý hoạt động các bến xe khách
Lượt xem: 44

              Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động giao thông vận tải (GTVT), vừa qua, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại một số bến xe khách trên địa bàn các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng.

Lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Bến xe khách huyện Giao Thủy.
Lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Bến xe khách huyện Giao Thủy.

              Toàn tỉnh có 11 bến xe khách được nghiệm thu và công bố đưa vào khai thác theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách (1 bến đạt loại 2, 3 bến đạt loại 3, 6 bến đạt loại 4 và 1 bến loại 5). Sở GTVT Nam Định đã thẩm định các tiêu chí theo quy chuẩn bến xe khách để ra quyết định công bố hoặc công bố lại các bến đủ tiêu chuẩn đưa vào khai thác như: Bến xe khách huyện Hải Hậu đạt bến loại 3; Bến xe khách huyện Giao Thủy và Bến xe khách thị trấn huyện Nghĩa Hưng đạt loại 4. Đối với 16 tiêu chí hạng mục công trình cơ bản, cả 3 bến xe đều đạt hoặc cao hơn quy chuẩn thực tế của bến xe khách. Các bến xe thực hiện quy định về khu vực bán vé, khu vực đón trả khách, bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón trả khách, phòng chờ cho hành khách, khu vệ sinh, hệ thống cung cấp thông tin, bảo đảm phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. 2 bến xe khách có đường xe ra, vào bến chưa được chấp thuận đấu nối vào các tuyến đường bộ theo quy định; trong đó Bến xe khách huyện Giao Thủy chưa được chấp thuận đấu nối vào tỉnh lộ 489, Bến xe khách huyện Hải Hậu chưa được chấp thuận đấu nối vào Quốc lộ 21.

              Bến xe khách huyện Giao Thủy có 43 tuyến vận tải cố định liên tỉnh có xe hoạt động, không có tuyến vận tải cố định nội tỉnh, với 24 đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định đang khai thác tại bến (15 đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định, 9 đơn vị có trụ sở tỉnh ngoài hoạt động vận tải hành khách đối lưu); Bến xe đã ký hợp đồng dịch vụ kinh doanh vận tải với 15/24 đơn vị, đạt 62,5%. Bến xe khách huyện Hải Hậu có 31 tuyến vận tải cố định liên tỉnh có xe hoạt động, không có tuyến vận tải cố định nội tỉnh với 20 đơn vị (11 đơn vị trên địa bàn tỉnh, 9 đơn vị có trụ sở tỉnh ngoài hoạt động vận tải hành khách đối lưu) kinh doanh vận tải khách tuyến cố định đang khai thác tại bến; Bến xe đã ký hợp đồng dịch vụ kinh doanh vận tải với 20/20 đơn vị. Bến xe khách thị trấn của huyện Nghĩa Hưng có 34 tuyến vận tải cố định liên tỉnh có xe hoạt động, không có tuyến vận tải cố định nội tỉnh với 14 đơn vị (7 đơn vị trên địa bàn tỉnh, 7 đơn vị có trụ sở tỉnh ngoài hoạt động vận tải hành khách đối lưu) kinh doanh vận tải khách tuyến cố định đang khai thác tại bến; có 13/14 đơn vị, đạt 92,9% đã ký hợp đồng dịch vụ kinh doanh vận tải. Các bến xe đều thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và giải quyết cho xe ra, vào bến theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TTBGTVT và các quy định khác có liên quan. Về chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TTBGTVT, mới có Bến xe khách huyện Hải Hậu đã thực hiện; còn Bến xe khách huyện Giao Thủy và Bến xe khách thị trấn huyện Nghĩa Hưng chưa thực hiện.

              Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lực lượng Thanh tra giao thông đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các bến xe tại thời điểm thanh tra. Theo đó việc kết nối, truyền tải dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cả 3 bến xe đều thực hiện chưa ổn định; Một số thông tin về đơn vị vận tải, tuyến vận tải, phương tiện theo lịch xe xuất bến được Sở GTVT công bố chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống. Bến xe khách huyện Giao Thủy chưa được chấp thuận đấu nối vào tỉnh lộ 489 theo quy định; số đơn vị vận tải chưa được bến xe ký kết hợp đồng dịch vụ còn nhiều (9/24 đơn vị, tỷ lệ 37,5%). Đối với Bến xe khách huyện Hải Hậu, mặc dù Bộ GTVT đã đồng ý cho đấu nối đường nhánh từ bến xe khách vào Quốc lộ 21 tại Km180+700 (bên trái tuyến; tại Văn bản số 6041/BGTVT-KCHT ngày 26-7-2012) nhưng đơn vị đầu tư Bến xe là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Minh Hiếu chưa lập thiết kế kỹ thuật nút giao đấu nối theo quy định tại tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN4054-2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế gửi Cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét đơn vị đầu tư Bến xe khách huyện Hải Hậu cấp phép theo quy định.

              Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, trong thời gian tới, Sở GTVT yêu cầu Bến xe khách các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Bến xe khách thị trấn huyện Nghĩa Hưng thường xuyên cập nhật nội dung mới, niêm yết công khai đồng thời duy trì thực hiện nghiêm quy trình bảo đảm ATGT theo văn bản của đơn vị đã ban hành. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp phần mềm duy trì hoạt động của hệ thống phần mềm bảo đảm liên tục, ổn định và thực hiện truyền tải đầy đủ dữ liệu về Cục Đường bộ Việt Nam phục vụ công tác quản lý; kịp thời cập nhật thông tin về đơn vị vận tải, tuyến vận tải, phương tiện theo lịch xe xuất bến được Sở GTVT công bố. Các Bến xe khách huyện Giao Thủy và Bến xe khách thị trấn huyện Nghĩa Hưng thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT; chậm nhất ngày 20 hàng tháng, bến xe khách phải báo cáo tình hình hoạt động của tháng trước về Sở GTVT. Yêu cầu Công ty TNHH Vận tải Đạt Anh hoàn thiện hồ sơ chấp thuận đấu nối Bến xe khách huyện Giao Thủy vào tỉnh lộ 489 theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 6, Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29-7-2021 của UBND tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, rà soát và hoàn thiện việc ký hợp đồng dịch vụ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải chưa được bến xe ký kết hợp đồng dịch vụ. Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Minh Hiếu lập thiết kế kỹ thuật nút giao đấu nối theo quy định tại tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN4054-2005 Đường ô tô - yêu cầu thiết kế gửi đến Cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét chấp thuận và cấp phép theo quy định. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) có kế hoạch kiểm tra các bến xe và các đơn vị vận tải chưa được Sở GTVT thanh tra năm 2023 để phát hiện tồn tại, thiếu sót nhằm kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 5 811
  • Tất cả: 1653303
image banner

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

Trưởng ban biên tập: Ông Đinh Xuân Hùng - Giám đốc Sở

Địa chỉ: 384, Đường Điện Biên, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283 849 692 - Fax: 02283 677 668

Email sogtvt@namdinh.chinhphu.vn - Website sogtvt.namdinh.gov.vn

Giấy phép số 03/GP-STTTT Ngày 23/10/2018 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định

Thiết kế bởi VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang